Michelle Steenbeek

 Trainingen in het onderwijs

Als docent of leerkracht weet je dat voor de klas staan meer is dan de lesstof over kunnen dragen aan leerlingen. Sommige leerlingen gaan vanzelfsprekend en soepel door een leerjaar en dan is het makkelijk om met hen een positief contact op te bouwen. Bij andere leerlingen lijkt dat lastiger, ze vertonen "ongemotiveerd" gedrag. Wat kun je inzetten als docent om beter contact met deze leerling te krijgen, het gedrag positief te beïnvloeden?

Samen sta je sterk

Uit de praktijk blijkt dat probleemgdrag bij leerlingen vermindert als een docententeam goed met elkaar samenwerkt en in staat is om een goede samenwerkingsrelatie met ouders op te bouwen. Hoe kun je beter samen werken als team? En wat is er voor nodig om goed samen te werken met ouders als er problemen zijn?

Mogelijke thema's in een training:

- Signaleren en observeren, wat zit er achter het "lastige" gedrag?
- Interpreteren van gedrag en doelgericht en positief handelen
- Omgaan met grensoverschrijdend gedrag: grenzen aangeven en toch de relatie behouden
- Omgaan met verbale en fysieke agressie
Groepsdynamica: kennis van fases in een groepsproces en daarop kunnen inspelen
- Gesprekken voeren met ouders
- Betere teamsamenwerking
- Intervisie