Michelle Steenbeek

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Doel is kindermishandeling vroegtijdig te signaleren en adequaat handelen mogelijk te maken. In januari 2019 is de Wet Meldcode verbeterd. De werkwijze van Veilig Thuis is veranderd. Voor de professional die met mensen werkt betekent het dat signalen van acuut en structureel geweld gemeld moeten worden bij Veilig Thuis. Het doel hiervan is dat Veilig Thuis alle zorgsignalen in beeld heeft, mee kan denken en mee kan kijken met het gezin en de hulpverelning zodat hardnekkige patronen van geweld in relaties en gezinnen doorbroken kunnen worden. Het uiteindelijk doel is duurzame veiligheid: dat het veilig is en veilig blijft.

 

Wat kun je doen? Het gaat om:

  • kunnen (signalen herkennen);
  • willen (bewust zijn van je eigen normen en waarden en persoonlijke dilemma’s en verantwoordelijkheid willen nemen);
  • durven (weten wat je moet en kunt doen en vertrouwen hebben in je eigen aanpak).

Na afloop van de training:

  • weet je als beroepskracht hoe de meldcode werkt en welke stappen je kunt zetten bij signalen of vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • ben je in staat om signalen te herkennen en risico’s te wegen;
  • kun je hierover met de ouders in gesprek.