Michelle Steenbeek

Wie is Michelle Steenbeek?

Ik ben mijn loopbaan gestart als groepswerker in de jeugdzorg, kinderen met gedragsproblemen die tijdelijk niet meer thuis konden wonen. Tussen ouders en kinderen is een emotionele verbondenheid en de problemen kunnen zo groot worden dat de relatie ernstig verstoord raakt. Ik werd nieuwsgierig: wat gebeurt er in deze dynamiek tussen gezinsleden en wat kan ik daar als professional in betekenen? Ik heb lange tijd in de jeugdzorg en geestelijke hulpverlening gewerkt, altijd met ouders, jongeren en kinderen. En werk vanuit de systeem- en oplossingsgerichte visie. Door mijn praktijkervaring heb ik een uitgebreide gereedschapskist aan kwaliteiten en vaardigheden gekregen. Nu werk ik als zelfstandig trainer en coach en richt mij op opvoeders, jongeren, kinderen en beroepsopvoeders.

Passie

Nieuwsgierigheid en oprechte interesse in de ander zijn voor mij belangrijke drijfveren. Vanuit dit vertrektpunt maak ik contact, zet ik mijn communicatie effectief in. Wat heeft de ander nodig om eigen oplossingen te kunnen bedenken, vaardiger te kunnen zijn, meer inzicht te kunnen krijgen? Mijn rol hierin is het faciliteren van dat proces bij de ander. Ik hou ervan om mensen in beweging te brengen om hen verder te laten kijken, meer te kunnen zien dan wat er is, te experimenteren vanuit verschillende invalshoeken met ander gedrag. Want als je iets anders doet dan je gewend bent, gebeurt er ook iets anders. 

Missie

De rode draad in mijn werk is dat ik aan het welbevinden van kinderen mijn bijdrage wil leveren. Vanuit het besef dat een kind volwassenen nodig heeft om goed te kunnen opgroeien. Ouders, maar ook beroepsopvoeders zoals leerkrachten, medewerkers kinderopvang en soms jeugdzorgwerkers. Zij zijn de steunpilaren. Zij begeleiden, sturen en coachen een kind zodat het gezond, met plezier en zelfvertrouwen door het leven kan gaan. Als zowel ouders als de beroepsopvoeders hier vaardiger in zijn komt dit een kind ten goede.